DuPont  Dordrecht

Processen bij DuPont

DuPont™ Delrin® is een kunststof die zo sterk is als metaal maar veel lichter. De grondstof voor Delrin® is methanol. Daarvan wordt formaldehyde gemaakt, dat volgens een chemisch proces wordt omgezet in een poeder. Dat poeder vormt de basis van Delrin®.

Het poeder wordt verhit en onder hoge druk door een zogenaamde extruder gevoerd. Tijdens dat proces worden ook andere stoffen toegevoegd, om het eindproduct Delrin® zijn uiteindelijke eigenschappen te geven.

Aan het eind van de extruder wordt de kunststof, die dan nog warm is, in kleine stukjes gehakt, en in water afgekoeld. Het eindproduct wordt automatisch gekeurd en uiteindelijk verpakt in grote dozen of zakken. Dan kan de Delrin® naar de klant, die er bijvoorbeeld tandwieltjes van maakt.

Wat wordt er bij DuPont gemaakt?

Delrin® productieproces

DuPont  Dordrecht

Dordrecht blijft warm dankzij DuPont & Chemours

De stoomsamenwerking heeft de Gemeente Dordrecht, DuPont, Chemours en HVC veel opgeleverd. Zo bespaarden Chemours en DuPont alleen al in 2015 ruim 45 miljoen kubieke meter aardgas. En dat is winst is voor de inwoners van Dordrecht en daarbuiten, want door samen te werken en stoom uit te wisselen hebben we 110 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten.

DuPont  Dordrecht

Hoe werkt de waterzuivering precies?

Het water dat we afvoeren zit vol rest- en afvalstoffen. Van kleine, onoplosbare deeltjes tot chemische stoffen die volledig door het water zijn opgenomen. Bij Chemours en DuPont verbruiken we veel water, maar we maken het ook weer schoon. Op verschillende manieren en met uiteenlopende technieken verwijderen we alle vuile deeltjes uit ons afvalwater.

DuPont  Dordrecht
VEILIGHEID BIJ DUPONT

Veiligheid en gezondheid, milieubewustzijn, hoogste ethisch gedrag en respect voor mensen. Dit zijn de kernwaarden van DuPont. DuPont Dordrecht hanteert zeer strenge veiligheidseisen om mens en natuur te beschermen.

De kernwaarden zijn nauw verbonden met de geschiedenis van DuPont en vinden hun oorsprong in 1802, toen DuPont begon als producent van buskruit. In die tijd was DuPont de eerste die veiligheidseisen introduceerde in het werkproces.

Zowel voor het bewaken van de veiligheid in productieprocessen, als bij dagelijkse werkzaamheden heeft DuPont gecertificeerde procedures. DuPont Dordrecht is ISO-9001 (kwaliteit) en ISO-14001 (milieu) gecertificeerd. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is DuPont Dordrecht aangewezen als een BRZO locatie (Besluit Risico Zware Ongevallen).

DuPont  Dordrecht

Samen met Chemours, de vergunninghouder van de locatie, voert DuPont veiligheidsoefeningen uit in nauwe samenwerking met de lokale brandweer. DuPont en Chemours hebben ook een eigen bedrijfsbrandweer, met professionele brandweerlieden en de modernste voertuigen.