DuPont  Dordrecht

Responsible Care

In Dordrecht leveren we een belangrijke bijdrage aan de visie die Delrin wereldwijd heeft op duurzaamheid. Met onze interne duurzaamheids-campagne vragen we daar constant aandacht voor. Sinds 2021 produceren we Delrin® Renewable Attributed™. Hiervoor maken we gebruik van energie die afkomstig is van stoom uit de afvalverbrander van HVC en uit windenergie.
Verder gebruiken we voor de productie biomethanol dat wordt gemaakt uit onbruikbare resten van onder meer suikerbieten. Dit is een volledig ISCC 
(International Sustainability & Carbon certification)-gecertificeerd proces.
ISCC is een internationaal certificeringssysteem om de duurzaamheid en CO2-reductie aan te tonen voor biogrondstoffen en bioenergie. Steeds meer afnemers kiezen voor deze nieuwe variant van Delrin®. We leveren met dit product dus een belangrijke bijdrage aan duurzaam ondernemen.

“Er gaat geen dag voorbij of je bent wel honderd keer in contact met chemie 
geweest. Het is werkelijk overal. In je bril, je scheermesje, het dashboard van je auto, de pen waarmee je schrijft, je mobiele telefoon, je kleding, de verpakking van je eten en ga zo maar door. Er is geen heden en er is geen toekomst zonder chemie. De chemie is een van de pijlers die moet bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van de maatschappij. Daar is de sector dan ook 
druk mee bezig.” 

Delrin®- duurzame processen

Dordrecht blijft warm dankzij Delrin

De stoomsamenwerking heeft de Gemeente Dordrecht, Delrin en HVC veel opgeleverd. Zo bespaarde Delrin alleen al in 2015 ruim 45 miljoen kubieke meter aardgas. En dat is winst is voor de inwoners van Dordrecht en daarbuiten, want door samen te werken en stoom uit te wisselen hebben we 110 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten.

DuPont  Dordrecht

Hoe werkt de waterzuivering precies?

Het water dat we afvoeren zit vol rest- en afvalstoffen. Van kleine, onoplosbare deeltjes tot chemische stoffen die volledig door het water zijn opgenomen. Bij Delrin verbruiken we veel water, maar we maken het ook weer schoon. Op verschillende manieren en met uiteenlopende technieken verwijderen we alle vuile deeltjes uit ons afvalwater.