Elke dag duurzamer

9 collega's aan het woord

Bij DuPont Dordrecht gaan we voor het beste. Sinds het allereerste begin, nu bijna zestig jaar geleden, werken we onafgebroken aan het verbeteren van onze producten. En ook zetten we alles op alles om Delrin® steeds duurzamer en met minder milieu-impact te produceren. Onze inspanningen en onze ambitie om verantwoord te opereren wordt gedragen op elk niveau. Negen collega’s, een dwarsdoorsnede van onze organisatie, aan het woord over wat duurzaamheid voor hen in de praktijk betekent en hoe zij de toekomst voor zich zien. 

De duurzame koers van DuPont is jaren geleden al ingezet en de resultaten mogen er zijn. Een van de recentere hoogtepunten is de samenwerking met afvalverbrander HVC. ‘Sinds de aansluiting in 2015 gebruiken we de restwarmte van HVC om onze processen van stoom te voorzien. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van ons fossiele energieverbruik, en daarmee van onze gezamenlijke CO2-uitstoot.’ Turnaround Manager en Quality Engineer Jeroen de Jonge is trots op de winst, maar hij kijkt verder dan energie alleen. ‘Waar we ook op letten, is onze ecologische voetafdruk. De impact die we met de door ons gebruikte grondstoffen en eindproducten op het milieu maken. Dat doen we bij DuPont niet alleen in Dordrecht, maar wereldwijd.’

Protect the planet 

Roelant Rosman kan erover meepraten. Als EHSQ-manager is het zijn taak om een lokale aanpak te ontwikkelen en samen met zijn team global guidelines te vertalen naar verantwoord sitebeleid. ‘Onze emissies naar lucht en water willen we steeds verder verlagen en uiteindelijk tot nul reduceren. Elk project dat hieraan bijdraagt, is een stap in de goede richting. Protect the planet is een van de kernwaarden binnen DuPont wereldwijd.’ En Roelant wil nog meer: zoals voorkomen dat eindproduct in het milieu komt. ‘Dat past in de doelstellingen van Operation Clean Sweep waaraan DuPont zich heeft verbonden. Door een analyse van de situatie te maken, kunnen we plannen maken om onze installaties, en daarmee onze manier van werken verder te verbeteren.

Nog een mijlpaal om trots op te zijn, is de recente introductie van Delrin® RA. Jeroen de Jonge: ‘De duurzaamheidsdoelstellingen die DuPont in 2019 bekend heeft gemaakt, werpen nu hun vruchten af. Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als inspiratie, hebben we handvatten gekregen om de omzetting naar een duurzame bedrijfsvoering verder mogelijk te maken. Delrin® RA (Renewable Attributed) is een product van dat nieuwe denken. Voor het eerst zijn we in staat om een productgroep volledig duurzaam te produceren. De vertrouwde kwaliteit Delrin®, gemaakt van 100% gecertificeerd bio-afval en 100% hernieuwbare energie.’

Ook Vincent Neven noemt de introductie van duurzame Delrin® een belangrijke stap vooruit. Als procesoperator is Vincent samen met zijn collega’s verantwoordelijk voor de productie van Delrin® granulaat, en daarbij staan veiligheid, milieu en kwaliteit hoog in het vaandel. ‘Ik ben elke dag bezig met de verwerking van grondstoffen. We kijken met aandacht naar alle materialen en verpakkingsmiddelen die we hier gebruiken, en samen met mijn team zorg ik er ook voor dat afval zorgvuldig gescheiden en op de juiste manier wordt afgevoerd.’ 

Vele wegen naar een duurzamere toekomst 

Minder energie gebruiken, milieubezwaarlijke stoffen uitbannen, betere producten ontwikkelen, processen optimaliseren, kiezen voor wind- en zonne-energie; er zijn vele wegen die naar een duurzamere toekomst leiden, en bij DuPont bewandelen we ze allemaal. Samen maken we grote stappen. We komen vooruit omdat iedereen op een eigen manier en vanuit eigen expertise een bijdrage levert. Zo ziet laborante Gabrielle Klootwijk erop toe dat ze in het laboratorium zo min mogelijk chemicaliën gebruiken, probeert Mariane Kusters als Management Assistente het papierverbruik op kantoor te beperken en realiseert E&I-technicus Jonathan Luijten concrete besparingen door zoveel mogelijk te automatiseren. 

Dat steeds meer medewerkers zich voor duurzaamheid willen inzetten, komt voor Wim Stok niet als een verassing. ‘We zitten middenin een transitie naar verduurzaming’, legt de milieucoördinator uit. ‘In 1990 ben ik milieukunde gaan studeren met het doel om een schonere wereld te maken voor de volgende generaties. De enige manier om die blauwe knikker als leefbare omgeving te behouden, is verantwoorde keuzes maken en zo min mogelijk schade achterlaten. De jongere generatie is zich daar veel bewuster van. Ik denk daarom dat de toegenomen aandacht voor duurzaamheid geen bevlieging is, maar een breed gedeeld besef. We voelen ons samen verantwoordelijk, en daarom geloof ik dat we nu ècht werk zullen maken van verduurzaming. Dit keer gaat het lukken!’ 

Ideeën genoeg 

Verduurzamen is geen prestatie maar een continu proces. Goed kan altijd beter en daarom zijn nieuwe initiatieven altijd welkom. Binnen de organisatie zijn er ideeën genoeg, blijkt uit een snelle rondvraag. Zo zou Mariane Kusters graag zien dat er op de daken van DuPonts kantoorgebouwen zonnepanelen komen, denkt Roelant dat er nog veel te winnen is in het verbeteren en energie-efficiënter maken van onze bestaande installaties en zet Jonathan zijn kaarten op groene methanol. ‘Ik zou het zelf heel vet vinden als we dat van afvalgassen en waterstof van zonnepanelen kunnen maken.’

Ook Mikey Sonnenschein, jongste rekruut bij de formaplant, denkt dat er nog genoeg te winnen valt. ‘Ik loop hier nog niet zo lang rond, maar van wat ik gezien heb, is duurzaamheid overal aanwezig bij DuPont.’ Begonnen als leerwerker en inmiddels geslaagd voor zijn Vapro B operatorsdiploma, is Mikey nu bezig om de fijne kneepjes van het vak te leren. ‘DuPont is goed op weg naar een duurzame toekomst’, constateert Mikey. Om daaraan toe te voegen dat hij wel vindt dat DuPont zich wat meer zou kunnen inzetten voor het woon-werkverkeer met elektrische autos. inclusief genoeg laadpalen op de parkeerplaats. ‘De meeste collega's wonen binnen een straal van vijftig kilometer. Elektrisch rijden is dan een goed idee en wat mij betreft zeker iets waar werknemers voor beloond mogen worden. Zie het als een aanmoediging.’

Nuchtere aanpak 

Hazal Cirag, verantwoordelijk voor DuPonts materiaalinkoop, zowel voor projecten als voor de maintenance-organisatie, kiest ze voor nuchtere aanpak. ‘Ik hou me bezig met procurement en facturatie en alles daartussenin. Plannen maken, aanvragen uitsturen, offertes  beoordelen, orders plaatsen en opvolgen; alles gaat hier digitaal. We sturen bijna niets meer per post’, legt Hazal uit. ‘Van meer mailen en vaker thuiswerken tot bekertjes van gerecycled papier gebruiken, we doen het allemaal. Duurzaamheid zit in onze hele manier van werken. Elke dag werk ik aan projecten die te maken hebben met duurzaamheid. We zijn continu bezig met verbetering, en mijn doel is daaraan bij te blijven dragen.’

Klimaatdoelstellingen serieus nemen

‘Alle industrieën die niet duurzaam genoeg opereren, moeten aangepakt worden.’ Roelant Rosman windt er geen doekjes om. ‘De generaties na ons moeten ook van alle mooie dingen in de natuur kunnen genieten. Smeltende poolkappen dienen we daarom te stoppen, en dat kan alleen door de klimaatdoelstellingen serieus te nemen. Door duurzame plannen te ontwikkelen en die ook uit te voeren.’ Roelant maakt werk van duurzaamheid omdat hij een voorbeeld wil zijn voor zijn zoon. Mikey Sonnenschein heeft zelf nog geen kinderen, maar wil zich graag inzetten voor een toekomst waarvan ze ooit samen kunnen genieten. ‘Ik ben nog groot geworden in een wereld waarin vrijwel alles kon en alles acceptabel was. Tegenwoordig zijn de regels veel strenger, en dat is maar goed ook. Ik wil mijn kinderen later dezelfde vrijheid geven als ik zelf heb gehad en dit kan niet als de wereld op is.’

Voor Wim Stok is duurzaam denken geen vraag, maar het antwoord. ‘Duurzaam zijn is waarde toevoegen aan je product. Als je dat niet doet, ben je kansloos voor de toekomst.’ Net als Roelant, schrikt Wim er niet voor terug om stelling te nemen, maar hij heeft er dan ook goed over nagedacht. ‘Duurzaamheid komt voor mij op een paar kernzaken neer. Inzicht hebben in je eigen CO2-uitstoot staat voorop. Maar ook herhaaldelijk hergebruik, duurzaam en verantwoord inkopen van grondstoffen en installaties, duurzaam design en meer digitaliseren dragen bij aan een duurzame oplossing.’ Als laatste noemt Wim afval als waardevolle grondstof, en daarover zijn al zijn collega’s het eens. Hazal, Vincent, Mariane, Mikey… zonder uitzondering gaan ze bewust met afval om. Alles wordt gescheiden, op het werk, maar ook thuis.

Persoonlijke bijdrage

Duurzaamheid blijft niet beperkt tot de plant. Want als je weet wat er te winnen valt, wil je niet meer anders. Buiten het hek probeert iedereen daarom op zijn eigen manier een duurzame bijdrage te leveren. Jonathan doet alles op de fiets, Hazal rijdt elektrisch en heeft zonnepanelen op haar huis, Wim kijkt bewuster naar de producten die hij koopt, en Vincent probeert zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. ‘Doordat er op het werk veel aandacht is voor duurzaamheid,  neem ik dit ook mee in mijn dagelijks leven. Ik denk na over de footprint van mijn consumptie en zet concrete stappen om die positief te veranderen.’

Ook Gabrielle Klootwijk vindt duurzaamheid belangrijk, waarbij ze allereerst kijkt naar het werk in het laboratorium. ‘Verduurzamen doen we voor de toekomst, opdat de volgende generaties ook nog van de natuur kunnen genieten. Thuis ben ik er daarom ook mee bezig. We scheiden natuurlijk ons afval, laten de auto zo veel mogelijk staan en hebben de zolder geïsoleerd, maar veel verder gaat het nog niet.’  Duurzaamheid is voor Gabrielle geen bijzondere prestatie, maar meer een gewoonte. ‘Het gaat om de kleine dingen. Onze boodschappen worden bijvoorbeeld elektrisch bezorgd, en bij die service hoort het innemen van statiegeldflesjes en het recyclen van gebruikte plastic tasjes. Zonder moeite maken we zo een verschil. De impact is misschien niet zo groot, maar alle kleine beetjes helpen.’

Voortouw nemen

Duurzaamheid is voor iedereen belangrijk, en iedereen probeert er op zijn of haar eigen manier invulling aan te geven. De een zal wat vaker de fiets pakken, de ander kiest voor bewuster consumeren, weer een ander gaat voor isolatie, en sommigen doen het allemaal. Jeroen de Jonge behoort tot die laatste. ‘Thuis scheiden we keurig papier, plastic, blik, batterijen, groen en restafval’, legt hij uit, ‘maar dat beschouw ik eigenlijk als normaal. Dat zou iedereen moeten doen.’ Duurzaamheid is meer dan een beetje opletten bij wat je doet, voor Jeroen gaat het om de keuze voor een andere, betere manier van leven. ‘De bouw is nog in volle gang, maar volgend jaar verhuizen we naar een nul-op-de-meterwoning. Ons nieuwe huis wekt zowel gebouwgebonden als gebruikersgebonden energie zelf op. Over het jaar heen wordt er net zoveel energie opgewekt als we verbruiken.’ Jeroen wil graag het voortouw nemen. ‘In mijn functie als Energiecoördinator kan ik natuurlijk niet achterblijven.’