RAPPORT ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID VERSCHENEN OVER ONVOORZIENE VOORVAL AUGUSTUS 2016

Dordrecht, 10-12 augustus 2016

DuPont heeft kennis genomen van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid met betrekking tot het onvoorziene voorval met formaldehyde dat in augustus 2016 plaatsvond.

Dordrecht, 6 oktober 2016 - Direct na het voorval in 2016 heeft DuPont tal van maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. Er zijn veiligheidsstudies uitgevoerd en de daaruit voortkomende acties zijn uitgevoerd, het ontwerp van de fabriek is aangepast en medewerkers hebben extra trainingen gekregen. De toezichthoudende instanties hebben de getroffen maatregelen in orde bevonden.

Het voorval heeft op geen enkel moment gevolgen gehad voor de gezondheid van medewerkers en omwonenden.

De kernwaarden van DuPont – waaronder Veiligheid & Gezondheid en Zorg voor het Milieu – bepalen wie we zijn en wat we doen. Het continu werken aan de veiligheid van medewerkers en omwonenden, en de constante aandacht voor de vermindering van uitstoot zijn daarvan tastbare resultaten.

Het volledige rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid vindt u hier.

Terug naar archief