Responsible Care Jaarverslag over 2019

9 juli 2020

“2019 was het jaar van het nieuwe DuPont. Sinds 2015 hebben we veel energie en tijd gestoken in de fusie tussen The Dow Chemical Company en DuPont en de opsplitsing van het nieuwe fusiebedrijf in drie gespecialiseerde ondernemingen. Op 1 april 2019 ging het nieuwe Dow van start en traden 35
collega’s van de ECP fabriek in Dordrecht daar in dienst. Zij gaan in Dordrecht verder als de medewerkers van de Dow HPC fabriek.'' Zou je het moeten kunnen aanpassen

In het Responsibe Care Jaarverslag over 2019 vertellen we u graag hoe wij invulling geven aan onze kernwaarden: Veiligheid & Gezondheid, Zorg voor het Milieu, Respect voor Mensen en Hoogste Ethische gedrag. Deze kernwaarden vormen de ruggengraat van onze bedrijfsvoering.

Iedere dag streven we ernaar nóg veiliger te werken. We werken voortdurend aan de vermindering van onze voetafdruk op het milieu, want we zijn ons er van bewust dat dit voor ons, maar ook voor onze buren van groot belang is.

Bent u benieuwd hoe we in 2019 hebben gewerkt? Download dan hier het Responsible Care Jaarverslag.