Reactie DuPont op vragen van AD en Sliedrecht 24 

 31 maart 2019

Tijdens het productieproces bij DuPont in Dordrecht ontstaan vergunde en bekende reststromen die in een oven verbrand worden. Deze oven vormt een integraal onderdeel van het proces. De reststromen worden omgezet in energie die in de fabriek wordt gebruikt.

In de oven worden alleen stoffen uit het productieproces verbrand, dit is een gesloten systeem.Er kunnen geen stoffen van buiten het proces worden toegevoegd. Dat staat ook zo beschreven in de vergunning die op dit moment van kracht is. De uitstoot van de oven wordt gemonitord en DuPont houdt er rapportages over bij. Regelmatig voert de DCMR bij de fabriek inspecties uit om te zien of alles volgens de regels verloopt.  Vanwegede toepasselijkheid van het Activiteitenbesluit, moet DuPont extra monitoring toepassen op het verbrandingsproces. Deze maatregelen worden afgestemd met de overheid.