Reactie DuPont op berichtgeving in media 7 en 8 april 2019

8 april 2019

DuPont heeft kennis genomen van de brief van de DCMR Milieudienst Rijnmond, en zal daarop reageren binnen de termijn die daarvoor gesteld is. Zoals vorige week al aangegeven als reactie op de brief van de gemeente Sliedrecht zullen - waar nodig - extra meetsystemen ingebouwd worden. Het is nog te vroeg om nu aan te geven waar dat precies zal zijn. Het spreekt voor zich dat DuPont zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving.