De nieuwe editie van Dupont Inzicht staat online, met als thema ‘’Duurzaamheid‘’

Lees hieronder het voorwoord van onze directeur of ga hier direct naar de volledige nieuwsbrief

Wereldwijd, in Europa, in Nederland: overal wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van ons leven en werken. Het gebruik van energie en van grondstoffen moet omlaag, willen we de klimaatverandering kunnen tegengaan en de opwarming van de aarde stoppen. We moeten efficiënter met energie omgaan en waar mogelijk nieuwe – hernieuwbare – bronnen aanboren. Om dit alles te realiseren, heeft de vereniging van de chemische industrie in Nederland (de VNCI) een routekaart opgesteld die de moeite van het lezen waard is. Daarin staat welke acties er worden ondernomen om de klimaatdoelstellingen die de Nederlandse overheid heeft vastgesteld ook te kunnen halen. DuPont in Dordrecht draagt daaraan ook zijn steentje(s) bij. Niet alleen sinds dit jaar, maar al sinds het bedrijf in Dordrecht is gevestigd staat werken met aandacht voor het milieu centraal. 

Wist u dat DuPont in Dordrecht het eerste bedrijf in Nederland was met een eigen waterzuiveringsinstallatie? In dit nummer van DuPont Inzicht leest u meer over wat de locatie in Dordrecht allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Onze stoom maken we bijvoorbeeld met de warmte die via een pijpleiding van de afvalverbranding van HVC naar ons toekomt. De elektriciteit die we op het terrein gebruiken is gecertificeerd groen uit windenergie. En afvalstromen van de productieprocessen worden afgevangen en naar een bioreactor geleid waarin bacteriën ze omzetten in biogas waarmee we onze verbrandingsoven stoken. Maar we werken niet alleen aan verduurzaming van onze productieprocessen. We zijn ook ons product, Delrin®, verder aan het verduurzamen. U leest er in dit nummer meer over.

En daar blijft het niet bij. Want ook onze relatie met de omgeving van onze locatie in Dordrecht willen we verder versterken. De Burenraad, die als ogen en oren voor ons is en signaleert wat er in de omgeving leeft, speelt daarbij een belangrijke rol. Met het vrijwilligerswerk dat onze medewerkers doen in de omgeving willen we onze verbondenheid letterlijk handen en voeten geven. We steken graag de handen uit de mouwen en organisaties die om handige handen verlegen zitten, weten ons te vinden. We voelen ons onderdeel van de samenleving en laten het niet bij woorden alleen. Zo zijn er allerlei manieren waarop we de relatie met u, onze buren, kunnen verduurzamen. En als straks corona voorbij is, zullen we dat nog meer kunnen dan we nu doen.

Lees de nieuwsbrief hier

Ondanks de nieuwe realiteit blijven we natuur-lijk bereikbaar voor vragen en opmerkingen, juist nu. Aarzel niet om het contactformulier op deze website in te vullen. We horen graag van u!

Govert Griffioen

Directeur DuPont Dordrecht