DuPont maakt duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 bekend
Negen doelen concentreren zich op innovatie, bedrijfsprocessen en mensen om groei van het bedrijf te realiseren en tevens voordelen voor de gemeenschap en het milieu te bieden

DuPont heeft zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 bekendgemaakt en onderstreept daarmee het belang van duurzaamheid bij het realiseren van zijn doel om essentiële innovaties te bieden die gemeenschappen helpen floreren. De negen doelen voor de lange termijn zijn gebaseerd op een kritische evaluatie van de mogelijkheden van het bedrijf en de feedback van klanten en belanghebbenden. Om te bepalen wat de belangrijkste problemen zijn die moeten worden opgelost, putten de doelen ook inspiratie uit de doelen voor een duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG´s). 

De doelen voor 2030 van DuPont zetten de prioriteiten van het bedrijf uiteen en zijn afgestemd op de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid die de beste kansen bieden op bedrijfswaarde, die helpen om de veerkracht in onze waardeketens te verhogen en die het voor mensen en gemeenschappen mogelijk maken om te floreren. Het bedrijf concentreert zich op innovatieve oplossingen terwijl het tegelijk zijn mensen en de planeet beschermt en meer mogelijkheden biedt. Het bedrijf zet zich in de komende tien jaar onvermoeibaar in om een aanzienlijke vooruitgang te boeken met betrekking tot de negen duurzaamheidsdoelstellingen.

 Drie categorieën – negen doelstellingen

De negen doelstellingen van het bedrijf vallen in drie categorieën uiteen: doelen die duurzame innovatie creëren waardoor klanten en de wereld floreren, doelen die het duurzaamheidsprofiel binnen de bedrijfsprocessen verbeteren en doelen die beogen om inclusiviteit, welzijn en gezondheid van mensen en gemeenschappen te waarborgen.

 Het bedrijf zet zich met name in voor de volgende doelen:

  1. afstemming van de gehele innovatieportefeuille van DuPont op aanzienlijke bevordering van de VN-doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en waarde scheppen voor onze klanten;
  2. integratie van de uitgangspunten van de circulaire economie in de bedrijfsmodellen van DuPont met aandacht voor de effecten van de levenscyclus op de markten die het bedrijf bedient;
  3. ontwerp van al zijn producten en processen aan de hand van duurzaamheidscriteria, met inbegrip van de uitgangspunten van groene chemie;
  4. vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent, onder meer door 60 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare energie te putten, en invoering rond 2050 van een geheel koolstofneutrale bedrijfsvoering;
  5. implementatie van waterstrategieën bij alle faciliteiten van DuPont, prioriteit geven aan productie-installaties en gemeenschappen in zeer riskante waterloopgebieden, en verwezenlijking van de toegang van miljoenen  mensen tot schoon water door een leidende positie in te nemen bij het bevorderen van watertechnologie en het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden;
  6. bevordering van de inzet van DuPont voor de volledige uitbanning van letsel, beroepsziekten, incidenten, verspilling en alle uitstoot;
  7. uitgroeien tot een van ´s werelds meest inclusieve ondernemingen met een diversiteitsgraad die de normen van de bedrijfstak verre overschrijdt;
  8. creëren van een werkomgeving waar werknemers een hoge mate van welzijn en voldoening melden; en
  9. verbetering van meer dan 100 miljoen levens door gerichte sociale programma's.

 Wetenschap als motor

Wetenschap is de motor van de innovatie die de kern vormt van de duurzaamheidsdoelstellingen en het bedrijf richt die innovatie meer dan ooit op technologieën en oplossingen die kunnen helpen om een veiligere, gezondere en duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen. Duurzaamheid is een van de belangrijkste drijfveren voor het uitlichten van zowel megatrends in de markt als belangrijke innovatiekansen die uitstekend overeenstemmen met de kernstrategieën van DuPont.